Logo
Mobile_menu
ŠD FilovciRibbon
X

Registracija


Moški ŽenskaX

Napiši novico


*Za optimalni prikaz slike naj bo velikost 900px (širina) x 440px (višina) in formata .jpg ali .png!Main header
Zgodovina
  Zgodovina športnega društva Filovci
Zgodovina_2
Udeležba na turnirjih je bila redna
Zgodovina_1
Turnir v Renkovcih
V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, vse do ustanovnega občnega zbora NK Filovci, se je nogomet več ali manj igral neorganizirano oziroma priložnostno. Igralo se je na travnikih (»v grajkah«), na zemljišču, kjer so nekoč iskali nafto (»pri nafti«), ter na raznih drugih priložnostnih mestih. Tistega časa je v Filovcih bilo tudi nekaj nogometašev, ki so po svojem nogometnem znanju izstopali od povprečja, zato jih je takratni nogometni klub iz Bogojine povabil v svoje vrste. Pri NK Bogojina je v vseh tistih letih igralo kar precej nogometašev iz Filovcev, ki so se pozneje, ko je bil ustanovljen NK Filovci, vsi priključili novoustanovljenemu klubu.

Pozimi leta 1977/1978 so Martin Domonkoš, Jožef Kulčar in Franc Režonja pripravili vse potrebno za ustanovitev kluba. O nameri je bilo najprej treba seznaniti širšo javnost, predvsem pa vaške odbornike, ter s tem posredno tudi KS Bogojina. Na predhodnem sestanku vseh zainteresiranih je bilo določeno, katere obveznosti oziroma aktivnosti je potrebno urediti še pred občnim zborom.

Zgodovina_3
Prvo leto so nogometaši NK Filovci nastopali v
sosednji Bogojini
Zgodovina_4
Jože Kulčar in Slavko
Berden pred tekmo
Ustanovni občni zbor kluba je bil 15. 04. 1978 v vaškem domu v Filovcih. Na zboru je bil sprejet sklep o ustanovitvi kluba, izvoljeno pa je bilo tudi vodstvo kluba. Za prvega predsednika je bil izvoljen Martin Domonkoš, ki je hkrati bil tudi trener moštva, za sekretarja je bil izvoljen Anton Ošlaj, za blagajnika pa Jožef Kulčar. Na občnem zboru je prav tako bilo sklenjeno, da bo klub v dogovoru s predstavniki NK Bogojina v jesenskem delu tekmovanja nastopal na nogometnem igrišču v Bogojini.

Pristaši nogometa v Filovcih, ki so kmalu po ustanovnem občnem zboru vsi po vrsti postali člani kluba, so se že na 1. skupnem sestanku, dne 17. 06. 1978, zavzeli za čimprejšnji nakup zemljišča in za čimprejšnjo izgradnjo igrišča. Sklep o nakupu zemljišča je bil sprejet na drugi seji novega vodstva, dne 23. 09. 1978, na kateri je poleg vodstva kluba bilo prisotnih še 25 članov kluba ter 6 vaških odbornikov. Že na naslednji seji, ki je bila 04. 11. 1978, je padla odločitev o izgradnji igrišča.

Dne 19. 11. 1978 je bila organizirana delovna akcija, na kateri je bilo zemljišče, kjer bo izgrajeno igrišče, preorano. V tem času pa je – vse od ustanovnega občnega zbora dalje – potekalo tudi zbiranje denarja in drugih materialnih sredstev za delovanje kluba ter za omenjeno investicijo. Denar se je zbiral na različne načine, med drugim tudi s prirejanjem raznih veselic, na katerih so bili organizirani srečelovi, s pobiranjem članarine in prostovoljnih prispevkov ter s prošnjami pri raznih delovnih organizacijah.

Zgodovina_5
Urejanje okolice igrišča
Zgodovina_6
Postavljanje prvih golov
Dne 04. 03. 1979 je bil sklican 2. občni zbor kluba, na katerem je za predsednika bil izvoljen Alojz Berden, za njegovega namestnika pa Martin Berden, kajti za dotedanjega predsednika je opravljanje dveh funkcij hkrati bilo pretežko, zato je Martin Domonkoš na lastno željo in željo vseh nogometašev obdržal le trenersko funkcijo. Izgradnja igrišča se je nadaljevala takoj po občnem zboru. Na preorano gradbišče je bilo navoženih čez 120 prikolic zemlje. Nabavljeno je bilo travno seme, ki smo ga posejali ob koncu meseca maja v letu 1979.

Članska ekipa je v tekmovalni sezoni 1978/79 nastopala na nogometnem igrišču v Bogojini. V prvem tekmovalnem letu v 2. občinski ligi M. Sobota je NK Filovci dosegel 3. mesto, kar je za novinca v ligi bil velik uspeh.

Zgodovina_7
Otvoritvena tekma v Filovcih, v dresih prvega
sponzorja Zavarovalnice Triglav
Otvoritvena tekma na novem igrišču je bila 26. avgusta 1979, in sicer proti ekipi NK Turnišče, ki je takrat nastopala v Pomurski ligi.

Izgradnja igrišča je bila dokončana tik pred otvoritvijo. Cevi, iz katerih so člani NK Filovci sestavili in zvarili gole ter jih tudi sami postavili, je klubu podarilo Zdravilišče Moravske toplice. Okrog igrišča je bila postavljena tudi ograja, na nasipu ob potoku pa so po celi dolžini igrišča bile postavljene klopi. Na sredini ob igrišču je bila postavljena 10 m dolga pokrita lesena tribuna, ki je imela 4 vrste klopi, tako da je tekmo pod streho lahko spremljalo tudi do 80 gledalcev.

Na občnem zboru 16. 02. 1981 je za predsednika kluba bil izvoljen Jožef Ošlaj, za podpredsednika Ivan Zadravec, za sekretarja Franc Ošlaj, za blagajnika pa Franc Berden. 31. 08. 1981 so bili izdelani načrti za slačilnico. V tem času je bilo pridobljeno soglasje za priključitev elektrike. Položena je bila tudi glavna vodovodna cev, po kateri je bil speljan dovod vode. Klub je ves čas prirejal veselice in razne turnirje, vse z namenom pridobiti denarna sredstva, ki jih je rabil za tekoče delovanje in za investiranje v športni objekt.

Na tekme so se igralci prevažali z lastnimi osebnimi vozili, za kar niso prejemali nobenega plačila. Za športno opremo, predvsem pranje, je na začetku skrbela Marija Domonkoš, ki je to delo brezplačno opravljala kar nekaj let. Na sestanku 04.12.1981 je bil določen novi trener, in sicer Jože Varga iz Strehovcev. Gradnja 1. faze slačilnic se je začela aprila leta 1982 in je po etapah trajala vse do leta 1986. V tem letu je bila dograjena tudi hala za prireditve, ki je bila zgrajena kot podaljšek slačilnic v skupni dolžini 25 metrov. Hkrati z gradnjo je potekala pridobitev lokacijske dokumentacije, saj je do takrat celoten objekt bil zgrajen na črno, zato ga je bilo potrebno legalizirati.

Zgodovina_8
Mladinska ekipa NK Filovci
Od leta 1985 dalje je v občinsko tekmovanje bila vključena tudi mladinska ekipa, ki jo je uspešno vodil Franc Režonja, kasneje pa Marjan Vegi ob pomoči Ivana Malačiča. Vmes je na občnem zboru leta 1983 predsednik kluba postal Martin Berden, ki je klub vodil vse do leta 1986.

Dne 09. 02. 1986 je na občnem zboru za predsednika kluba bil izvoljen Slavko Berden, za podpredsednika Alojz Ošlaj, za tajnika Jožef Kulčar, trener pa je postal Štefan Ivanič. Trener Ivanič je bil 8. avgusta istega leta zamenjan. Na to mesto je bil zopet postavljen Martin Domonkoš, za njegovega pomočnika pa Ivan Zadravec. Leto 1986 je bilo za klub precej burno; prihajalo je do veliko nesoglasij, zato je 8. avgusta tega leta bil sklican izredni občni zbor, na katerem je Martin Domonkoš zopet postal predsednik kluba, Alojz Ošlaj podpredsednik, Ivan Malačič je postal tajnik, Jožef Kulčar pa blagajnik. Glavni trener filovskega nogometnega kluba je postal Franc Ošlaj, njegov pomočnik pa Ivan Zadravec, ki je od 24. 01. 1988 dalje bil tudi glavni trener.

Zgodovina_9
Slavnostna tekma ob 10. obletnici kluba
Leto 1988 je zaznamovala 10. obletnica NK Filovci. Prireditev ob tej priložnosti je bila v prireditveni hali. Podeljena so bila številna priznanja tako zaslužnim članom kluba kot tudi vsem ostalim, ki so do takrat kakor koli pomagali klubu pri njegovem razvoju in obstoju. V letu 1988 je v slačilnici bila urejena kopalnica ter fasada. Nabavljene so bile tudi nove trenirke in ostala športna oprema.

Zgodovina_10
Klub je sodeloval z ekipo Induplati Jarše
Leta 1989 je na igrišču v Filovcih prišlo do neljubega dogodka, in sicer napad na glavnega sodnika. Sledila je kazen – 1 leto izključitve iz tekmovanja. Leta 1990 je članska ekipa v jesenski sezoni zopet začela tekmovati, in sicer v 2. medobčinski nogometni ligi M. Sobota. Ekipo je vodil novi trener Jože Horvat iz M. Sobote, pomožni trener pa je bil Ivan Zadravec. Na občnem zboru 26. 01. 1991 je beseda tekla predvsem o ambicijah za vstop v višjo ligo, v kateri je klub bil pred izključitvijo. To je klubu pod vodstvom izkušenega trenerja Jožeta Horvata tudi uspelo. Kljub dobremu vodenju ekipe pa je prišlo do zamenjave glavnega trenerja, saj le-ta ni bil zadovoljen z obiski treningov, pa tudi razmere v službi mu niso dopuščale, da bi lahko še naprej vodil ekipo. Na občnem zboru 21. 12. 1992 je za glavnega trenerja bil postavljen Janez Bojnec iz Dobrovnika, Jožef Horvat pa je postal le pomožni trener. Na občnem zboru je bil sprejet sklep, da se je do spomladanskega dela tekmovanja potrebno okrepiti z nekaj igralci iz drugih klubov. Poleg Marjana Rajbarja in Štefana Šteinerja, ki sta že nekaj let igrala pri NK Filovci, so v klubu zaigrali še Jelen, Azola, Maligec, Geđo, Marinec ter nekateri drugi nogometaši. Pred jesensko sezono novega tekmovalnega leta 1992/1993 je glavni trener zopet postal Jože Horvat.

Zgodovina_11
NK Filovci se je preimenoval v NK Mitev Filovci
Zaradi stagnacije kluba je dne 03. 10. 1992 bil sklican izredni občni zbor kluba. Na zboru je bilo objavljeno, da ima klub novega generalnega sponzorja in da se bo klub preimenoval iz NK Filovci v NK MITEV Filovci. Pogodba med sponzorjem in klubom je veljala do 30. 06. 1994. Izvoljeno je tudi novo vodstvo kluba. Klub bo vodil predsednik Milan Varga, podpredsednik je postal Martin Domonkoš, sekretar Jožef Kulčar, blagajnik pa Ciril Lovrenčec. Izbran je bil tudi upravnik igrišča, in sicer Štefan Vegi. Novoizvoljeni predsednik je predložil zelo obširen program dela, ki ga je spomladi leta 1993 začel tudi udejanjati. V tem letu je bil izkopan studenec za namakanje, urejena je bila sodniška soba in soba za goste. Poleg omenjenega je bilo organiziranih več delovnih akcij, na katerih se je gradilo, urejala se je okolica, prirejale so se veselice, kartaški turnirji, ob naštetem pa si je klub nabavil tudi raznoliko in kakovostno športno opremo.

Na tekmovalnem področju je bilo nekoliko slabše. Odšli so nekateri igralci, klub je izpadel iz 1. medobčinske lige. Trener članske ekipe je bil zamenjan. Ekipo je vodil Vlado Bavčar (v jesenskem delu), kasneje pa Bela Dravec (v spomladanskem delu). Na občnem zboru 30. 01. 1994 je bilo izvoljeno novo vodstvo. Predsednik je postal Franc Režonja, podpredsednik Martin Domonkoš, sekretar Jože Maučec, blagajnik pa Andrej Baligač. Po izvolitvi novega vodstva in ob pomanjkanju finančnih sredstev se člansko moštvo v novem tekmovalnem letu 1994/95 ni več prijavilo za tekmovanje v 2. medobčinski nogometni ligi.

Zgodovina_12
Postavljanje reflektorjev
Zgodovina_13
Postavljanje ograje
Še istega leta je sklican izredni občni zbor, na katerem je za predsednika bil ponovno izvoljen Milan Varga, za tajnika pa Jožef Kulčar. Pod novim vodstvom se je začelo razmišljati o generalni obnovi igrišča ter slačilnic. V letih od 1994 do 1999 so pod prej omenjenim vodstvom bili doseženi veliki uspehi, predvsem na področju infrastrukture. Obnovljeno oziroma na novo izgrajeno je bilo igrišče za veliki nogomet, igrišče za mali nogomet z reflektorji, asfaltirana je bila dovozna pot do igrišča, asfaltirana je bila okolica slačilnic, položen je bil glavni vodovodni vod, dograjena je bila hala za prireditve s šankom, kuhinjo in sanitarijami ter v celoti prenovljena notranjost in zunanjost slačilnic. Na novo je bila postavljena ograja okrog igrišča z zaščitnimi mrežami. Nabavljeni so bil novi goli in mreže za gole ter še veliko drugih stvari. Člani društva so s svojim prostovoljnim delom (preko 5000 delovnih ur) na številnih delovnih akcijah od leta 1995 pa vse do leta 1999 veliko pripomogli k temu, da je bilo vse prej našteto uspešno opravljeno oz. dokončano.

Zgodovina_14
Otvoritev obnovljenega igrišča in slačilnic
Dne 23. 03. 1996 se je na občnem zboru NK Filovci preimenoval v Športno društvo Filovci. Ustanovljeni sta bili sekciji za VELIKI NOGOMET in MALI NOGOMET, leta 1998 pa še SEKCIJA ZA ŠPORTNI RIBOLOV, ki je kasneje po enem letu bila ukinjena.. Društvu je ves čas izdatno pomagala novonastala občina Moravske Toplice z županom Ferijem Cipotom ter s KS Filovci pod vodstvom predsednikov Alojza Berdena, Jožefa Horvata in kasneje Milana Varge.

V letu 1997 se je upravni odbor društva na eni od svojih sej zavzel za ureditev prenosa lastništva z Občine M. Toplice na Športno društvo Filovci. Te zadeve je uspešno izvedel predsednik društva Milan Varga ob pomoči takratnega tajnika Jožefa Kulčarja. 14. 02. 1999 je na rednem letnem občnem zboru društva za predsednika bil izvoljen Alojz Berden, za podpredsednika Martin Berden, za tajnika ponovno Jožef Kulčar, za blagajnika pa je bil izvoljen Marjan Vegi, ki mu je pri urejanju blagajniških poslov v veliko pomoč bil Jože Berden. Milan Varga, ki je ŠD Filovci v minulih letih vodil zelo uspešno, pa je postal predsednik Sveta KS Filovci, kar je za nadaljnji razvoj Športnega društva Filovci bilo zelo pomembno, saj je z nove funkcije lahko še več pripomogel k uspešnemu razvoju tega društva.

Zgodovina_15
Prva ekipa malega nogometa je začela
nastopati v občinski ligi Moravske Toplice
Leto dni po ustanovitvi nove občine je zaživela Občinska liga klubov malega nogometa Moravske Toplice, v katero se je vključila tudi nogometna ekipa ŠD Filovci. Na začetku (1995) je ekipo vodil Ivan Malačič, kasneje Marjan Vegi in Jožef Kulčar, v letu 1999 pa je ekipo prevzel Dominik Šinkec. V tistem času je ŠD Filovci organiziralo veliko turnirjev (nočnih, občinskih, meduličnih …), vse z namenom pridobiti denarna sredstva za nadaljnje delovanje. Tekmovanje v občinski ligi malega nogometa na začetku ni bilo ravno uspešno, saj ekipa v teh letih ni dosegla vidnejšega uspeha. Stare izkušene igralce so zamenjali mlajši, pa tudi prehod z velikega na mali nogomet ni bil tako enostaven. Igrišče, ki je v tem času bilo eno najlepših daleč naokrog, je društvo dajalo v najem, in sicer Medobčinski nogometni zvezi Murska Sobota za treninge selekcij, eno sezono pa je kot podnajemnik na omenjenem igrišču igral tudi Nogometni klub Motvarjevci. Na občnem zboru 04. 02. 2001 je bil za predsednika izvoljen Martin Berden, za podpredsednika Alojz Berden, tajnik je ostal Jožef Kulčar, blagajnik pa je postal Marjan Vegi, ob pomoči Jožeta Berdena, ki je skrbel predvsem za prodajo pijače med prvenstvenimi tekmami, od česar je takrat čist dobiček bil namenjen za tekmovanje v občinski ligi.

Zgodovina_16
Ekipa ŽNK Pomurje Filovci, ki je nastopala v
1. slovenski ženski nogometni ligi
Na občnem zboru je prvič bila pohvaljena ekipa malega nogometa, ki se je zasidrala v sredini lestvice, na občinskem turnirju pa je dosegla celo tretje mesto. Dne 01. 07. 2003 je na občnem zboru bil sprejet sklep, da se Športnemu društvu Filovci pridruži ekipa ŽNK Odranci. Društvo je po tej priključitvi spremenilo svojo organizacijsko shemo, tako da sta ob dnevu priključitve nastali dve sekciji, in sicer ŽNK Filovci in KMN Filovci. ŽNK Filovci, ki se je kasneje preimenoval v ŽNK Pomurje, je zelo uspešno nastopal v 1. slovenski ženski ligi, v kateri je enkrat bil prvak, dvakrat pa je bil pokalni zmagovalec. ŽNK Pomurje je poleg ekipe članic imel še več mlajših selekcij, ki so prav tako zelo uspešno nastopale tako v ligah na državnem nivoju kot tudi na nižjih nivojih. Športno društvo Filovci je bilo tudi organizator kvalifikacijskega turnirja za ligo prvakov, ki ga je izvedlo z odliko.

Zgodovina_17
Pogled na igrišča
Zgodovina_18
Obnovljen objekt
V vodstveni strukturi je Martina Berdena na predsedniški funkciji zamenjal Štefan Kozic (2005), ki je ŠD Filovci vodil vse do izrednega občnega zbora leta 2009. Omenjeni predsednik je društvu dal svojevrsten pečat, saj je v svojem mandatu dosegel zelo odmevne rezultate tako na športnem področju kot tudi pri posodobitvi športno-rekreacijskega centra v Filovcih. V letih od 2005–2009 so se posodobile slačilnice (notranja preureditev, nadzidava, fasada …), razširilo in preuredilo pa se je tudi igrišče. Za omenjene investicije so sredstva bila pridobljena iz najrazličnejših razpisov na državnem nivoju ter delno tudi iz občinskega proračuna, za kar ima največje zasluge prav Štefan Kozic.

Zgodovina_19
Občinski pokalni prvaki 2005 (Filovci)
Zgodovina_20
Občinski pokalni prvaki 2008 (Vučja Gomila)
Vsa ta leta pa je omenjena ekipa dosegala zelo dobre rezultate tudi v občinski ligi malega nogometa, saj je na tekmovalni lestvici vseskozi bila med prvimi petimi ekipami. Po izrednem občnem zboru se je ekipa ŽNK Pomurje preselila v Beltince, tako da se je moralo društvo spet reorganizirati. Za novega predsednika je na izrednem občnem zboru bil izvoljen Ignac Gabor, za podpredsednika Alojz Berden, za tajnika Jožef Kulčar, za blagajnika Andrej Baligač, za člana upravnega odbora pa Alojz Ošlaj. Sedaj je trener članske ekipe Simon Berden, ki mu pomaga tehnični vodja Stanko Lovrenčec, trener mladinske ekipe pa je Marjan Vegi, ki mu pomaga tehnični vodja Štefan Vegi. Pred začetkom sezone 2010/2011 je odstopil predsednik Ignac Gabor, namesto njega je bil izvoljen Marjan Lenarčič. V začetku spomladanskega dela prvenstva pa je odstopil trener članskega moštva Simon Berden. Ekipo je do konca prvenstva vodil igralec Aleš Kerman.

Zgodovina_21
Ekipa v sezoni 2010/2011
Zgodovina_22
Občinski pokalni prvaki 2012 (Ivanci)
V sezoni 2011/2012 je ekipo prvezel Tomaž Lovrenčec, ki jo je zelo uspešno vodil. V prvenstvu je ekipa dosegla odlično drugo mesto in postala prvak občinske zimske lige ter na koncu še prvak občinskega pokala (tretjič zapored).

23. februarja 2013 so na občnem zboru društva bile izvedene volitve organov. Za predsednika je ponovno bil izvoljen Marjan Lenarčič, za podpredsednika Alojz Berden, blagajnik je še naprej Andrej Baligač, tajnik Jožef Kulčar, člana upravnega odbora pa Alojz Ošlaj in Martin Berden.

Zgodovina_23
Prvak Občinske lige malega nogometa
Moravske Toplice 2013
Pred začetkom sezone 2012/2013 je prišlo do zamenjave trenerja. Tomaža Lovrenčeca je zamenjal profesor Štefan Ivanič, ki je z ekipo na Ivancih osvojil občinski superpokal ter naslov jesenskega prvaka v občinski ligi Moravske Toplice. Ekipo pa je okrepil tudi igralec Boštjan Zelko. Na izboru najboljših športnikov in ekip je bila ekipa ŠD Filovci izbrana kot druga najboljša ekipa v občini Moravske Toplice v letu 2012. Filovci so prvič v zgodovini postali prvak Občinske lige malega nogometa Moravske Toplice in osvojili 2. mesto na Občinskem turnirju, katerega prireditelj je bilo ŠD Filovci. Naslov najboljšega strelca v Občinski ligi je osvojil Kristjan Kulčar (41 zadetkov).

V januarju leta 2013 je ekipa ŠD Filovci igrala v Občinski zimski ligi dvoranskega nogometa v Puconcih in osvojila 1. mesto, najboljši strelec turnirja je bil Boštjan Zelko (19 zadetkov). V letu 2013 je na Tišini bil prvič organiziran turnir »ZA PRVAKA POMURJA«, na katerem je sodelovalo vseh osem prvakov pomurskih lig. Ekipa ŠD Filovci je zasedla odlično 2. mesto.

Prvo mesto Občinske lige malega nogometa M. Toplice v sezoni 2013/2014 je ekipa ŠD Filovci osvojila brez izgubljene tekme v prvenstvu. Najboljši strelec lige je bil Kristjan Kulčar, ki je dosegel 42 zadetkov.

Zgodovina_24
9. mesto na državnem prvenstvu 2014
Ekipa ŠD Filovci je v letu 2014 ubranila naslov v Občinski zimski ligi dvoranskega nogometa, na občinskem turnirju v malem nogometu v Tešanovcih je ekipa bila diskvalificirana. Na zaključnem turnirju državnega prvenstva v rekreativnem malem nogometu, ki je bil v Murski Soboti, je ekipa ŠD Filovci osvojila 9. mesto. Po končanem zaključnem turnirju državnega prvenstva je ŠD Filovci bilo prireditelj turnirja »ZA PRVAKA POMURJA«, na katerem je ekipa ŠD Filovci zasedla 3. mesto.

Zgodovina_25
2. mesto na državnem prvenstvu 2015
Zgodovina_26
Ekipa, ki je zastopala ŠD Filovci
na državnem prvenstvu 2015
V letu 2015 je ekipa ŠD Filovci tretjič zapored postala prvak Občinske zimske lige v dvoranskem nogometu v Puconcih. Po osvojitvi 1. mesta jesenskega dela prvenstva v OLMN M. Toplice, je po prav tako uspešnem spomladanskem delu prvenstva, ekipa ŠD Filovci brez poraza postala že tretjič zapored prvak lige (2014/2015). Najboljši strelec pa je spet postal Kristjan Kulčar. Po končanem prvenstvu je bil organiziran Občinski turnir v Motvarjevcih, kjer je ekipa ŠD Filovci brez poraza dosegla 1. mesto. Najboljši strelec turnirja je bil igralec ŠD Filovci Boštjan Zelko. 20. junija 2015 je v Piranu bil organiziran zaključni turnir državnega prvenstva, na katerem je ekipa ŠD Filovci postala DRŽAVNI PODPRVAK. V finalni tekmi po neodločenem rezultatu (1:1) v rednem delu tekme, proti takrat aktualnim državnim prvakom KMN Videm ob Ščavnici, je po kazenski strelih ekipa ŠD Filovci izpustila priložnost, da bi postala državni prvak. Igralec ŠD Filovci Kristjan Kulčar je bil izbran za najboljšega igralca državnega prvenstva. Po končanem državnem prvenstvu je ekipa ŠD Filovci sodelovala na turnirju »ZA PRVAKA POMURJA« v Pečarovcih in osvojila 3. mesto. Najboljši strelec tega turnirja je bil igralec ŠD Filovci Kristjan Kulčar.

Zgodovina_27
Ekipa ŠD Filovci na državnem prvenstvu 2016
Zgodovina_28
5. mesto na državnem prvenstvu 2016
Ekipa ŠD Filovci je v prvenstvu OLMN M. Toplice 2015/16 spet postala prvak, in sicer brez izgubljene točke (skupaj 48 točk), kar je že 4. naslov prvaka zapored. Najboljši strelec prvenstva je bil Kristjan Kulčar, ki je dosegel 40 zadetkov. Na občinskem turnirju v Vučji Gomili (18.06.2016) je ekipa ŠD Filovci, kljub odsotnosti nekaterih ključnih igralcev, dosegla 1. mesto. Najboljši strelec turnirja je z osmimi doseženimi zadetki bil Boštjan Zelko. 25.06.2016 se je ekipa ŠD Filovci udeležila državnega prvenstva v rekreativnem malem nogometu, ki je bilo v Piranu. Ekipa je osvojila 5. mesto. Najboljši strelec tega prvenstva pa je z 12. zadetki bil Boštjan Zelko. 14.12.2016 je v telovadnici OŠ Bogojina bil izveden občinski zimski turnir, na katerem je ekipa ŠD Filovci v finalu z rezultatom 4:2 premagala ekipo Noršincev in osvojila 1. mesto.

Peti zaporedni naslov prvaka v OLMN M. Toplice je ekipa ŠD Filovci dosegla v prvenstvu 2016/17. V 16. krogih je osvojila 46 točk (1 neodločen rezultat). Takoj po končanem prvenstvu se je vodstvo društva odločilo, da razširi igrišče za mali nogomet. Izvajalec del je bilo JKP Čista narava. Preseljena je bila ograja in dva reflektorska stebra, odstranjeno je bilo igrišče za odbojko na mivki, izveden je bil navoz zemlje in posejana trava. Vrednost celotne investicije je znašala okrog 6.000,00 evrov. V tem letu (2017) so bile prepleskane slačilnice, sejna soba in hala za prireditve. Hkrati je na robu asfalta ob igrišču bil urejen odtok vode po kanaletah, nad vhodom v slačilnice pa je bila nameščena svetlobna tabla z napisom in grbom društva.

Na občinskem turnirju, 17.06.2017, ki je bil v Mlajtincih je ekipa ŠD Filovci osvojila 2. mesto. V finalu je po streljanju kazenskih strelov (0:2) bila boljša ekipa iz Noršincev. Najboljši strelec turnirja je bil Goran Žganjar (KMN Sebeborci) s šestimi zadetki in najboljši vratar Alen Buzeti (KMN Noršinci).

17. marca 2018 je v kulturni dvorani v vaško-gasilskem domu potekal redni letni občni zbor društva, na katerem so bile izvedene volitve organov društva. Za predsednika je bil izvoljen Marjan Lenarčič, za podpredsednika Alojz Berden, za tajnika Jožef Kulčar, za blagajnika Andrej Baligač ter za člana upravnega odbora Alojz Ošlaj in Martin Berden.

Zgodovina_29
Ekipa ŠD Filovci v sezoni 2017/18
Po petih osvojenih prvenstvih je ekipa ŠD Filovci v tekmovalni sezoni 2017/18 dosegla šele 2. mesto. Boljša je bila ekipa KMN Mlajtinci. Tudi na občinskem turnirju, ki je 09.06.2018 bil v Noršincih, je ekipa ŠD Filovci morala priznati premoč ekipe KMN Mlajtinci. Na omenjenem turnirju smo zasedli šele 4. mesto. 23.06.2018 se je ekipa ŠD Filovci (namesto KMN Mlajtinci) udeležila nogometnega turnirja »Za prvaka Pomurja« v Gornjih Slavečih, kjer je dosegla odlično 3. mesto.

Zgodovina_30
ŠD Filovci na turnirju v Prosenjakovcih
Pozimi v januarju (2019) je v telovadnici OŠ Bogojina bila organizirana »zimska liga«, kjer je ekipa ŠD Filovci osvojila 2. mesto. V prvenstvu občinske lige malega nogometa 2018/2019 je ekipa na koncu bila šele četrta, kar je nakazovalo rahel padec v kvaliteti, vendar je že po koncu prvenstva na občinskem turnirju zopet dokazala, da kljub spodrsljaju v prvenstvu sodi v sam vrh, saj je na omenjenem turnirju v Prosenjakovcih zopet osvojila 1. mesto.

V letu 2019 se je vodstvo društva odločilo, da naredi vrtino, ki bo služila za namakanje igrišča. Takoj za tem smo pristopili k izgradnji avtomatskega namakalnega sistema z osmimi razpršilci. Celotna investicija je stala 11.500,00 evrov.

Zgodovina_31
Postavitev ograje
Zgodovina_32
Zamenjava strehe
V letu 2020 je nastopila epidemija (koronavirus), kar je delo v društvu nekoliko zaustavilo. V načrtu je bila prenova ostrešja hale za prireditve, ki smo jo izvedli šele v letu 2021. Vrednost omenjene investicije je bila 9.600,00 evrov in je bila izvedena ob sofinanciranju društev v vasi (PGD Filovci, VSD Filovci, KTD Filovci, ŠD Filovci) in Občine Moravske Toplice. Istega leta je narejena tudi ograja (dolžine 55m), ki ograjuje igrišče s severne strani. Nabavljena je bila tudi nova traktorska kosilnica in kosilnica na nitko v skupni vrednosti 3.700,00 evrov.

Zgodovina_33
Ekipa ŠD Filovci v sezoni 2021/2022
Zgodovina_34
Nove klopi
Prvenstvo OLMN (2019/2020) je bilo po jesenskem delu zaradi epidemije, prekinjeno. Kljub epidemiji (pod strogimi pravili) je v letu 2020 OŠZ Moravske Toplice organizirala občinski turnir v malem nogometu, ki je bil na Ivancih. Ekipa ŠD Filovci je izpadla že po tekmovanju v skupini. Prav tako je bilo prekinjeno tudi naslednje prvenstvo (2020/2021). V celoti je bilo izvedeno prvenstvo 2021/2022, kjer je ekipa ŠD Filovci na koncu zasedla šele 5. mesto na lestvici.

V letu 2022 je občinski turnir potekal v Filovcih. Organizacija je bila na visoki ravni, a je izostal uspeh na športnem področju, saj je naša ekipa izpadla že po tekmovanju v skupinah. V tem letu (še pred občinskim turnirjem) je vodstvo nabavilo klopi za rezervne igralce, kar je skupaj z namestitvijo na betonsko podlago stalo 3.900,00 evrov.

Logo